Ceník

Česko-anglická školka

Otevírací doba  Po – Pá 7.30 – 17.30 hod.

Jesle (2-3 roky)

Týdenní intenzita docházky
Cenový program dopoledne (7.30 – 12.30 h) celý den (7.30 – 17.30 h)
1x 2x 3x 4x 5x 1x 2x 3x 4x 5x
Registrační poplatek 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Školné v Kč/měsíc 9050 9850 10650 11450 11400 13100 14800 16500
Stravné cca 700 1000 1300 1600   850 1150 1450 1850

 

Školka (3-6 let)

Týdenní intenzita docházky
Cenový program dopoledne (7.30 – 12.30 h) celý den (7.30 – 17.30 h)
1x 2x 3x 4x 5x 1x 2x 3x 4x 5x
Registrační poplatek 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Školné v Kč/měsíc 8000 8800 9600 10400 9400 11100 12800 14500
Stravné cca 700 1000 1300 1600   850 1150 1450 1850

 

Stravné 1/2 den 80 Kč/den, celý den 100 Kč/den

 

Kroužky:

Úterý: Mensa dopoledne

cena 500 Kč/měsíc

Úterý: Tenis dopoledne

cena 1500 Kč/měsíc, transport zajištěn

Úterý: Keramika

od 15:00 hod, cena 500 Kč/měsíc

Středa: Plavání dopoledne

cena 100Kč/lekce, transport zajištěn

Platba za kroužky, vyjma tenisu probíhá na pololetí dopředu.

Slevy

Při platbě školného na celý rok: sleva 5%

Cena na celodenní program u druhého sourozence: sleva 10%

Slevy pro zaměstnavatele při celoroční rezervaci míst ve školce pro děti svých zaměstnanců – individuální.

Poznámky

Absence dítěte: odečítáme ze školného 10 pracovních dní/rok

Rezervační poplatek při zápisu: 5000 Kč – bude odečten z 1. školného.

Školné je potřeba uhradit nejpozději k 1. dni placeného měsíce. Platbu můžete uskutečnit buď přímo ve školce nebo bankovním převodem s připsáním na účet nejpozději do 1. placeného měsíce.

Č.účtu: 2200288466/2010, VS rodné číslo dítěte, nebo do poznámky jméno dítěteno

V případě prodlení platby, garantujeme místo pro dítě pouze následujících 5 dní.

Cenu školného garantujeme po celý 1 rok.

Standardní cena má platnost během celého roku vyjma období, kdy je vypsána speciální cena.

Výpovědní lhůta je 1 měsíc a začíná běžet od 1. v následujícím měsíci.

Všechny ceny jsou včetně DPH.