Bilinguální školka

Bilinguální školka

Výuka více jazyků je dnes běžná, jenže, kdy bychom s ní měli začít?

Máte dítě v předškolním věku a lámete si hlavu, jestli je dobré přihlásit ho do cizojazyčné školky?

Možná na ně doma mluvíte cizím jazykem než druhý z rodičů.

Nemůže mu to uškodit?

Existuje mnoho definic bilingvismu neboli dvojjazyčnosti. Ta nejjednodušší jej vysvětluje jako stav, kdy člověk hovoří přirozeně dvěma či více jazyky. A protože nejlepší předpoklady pro úspěšné zvládnutí cizího jazyka mají právě malé děti, pravidlo „čím dříve, tím lépe“ v tomto případě platí bezezbytku. Pro začátek učení druhého jazyka je optimální právě období předškolního věku, kdy dítě dokáže vstřebat a aplikovat oba jazyky snadno a bez nežádoucího přízvuku. Z hlediska jazykových schopností je tato etapa neopakovatelná.

Ve školce děti najdou spoustu kamarádů z různých zemí, nenásilně se tak učí chápat a tolerovat lidi, kteří nejsou stejní.

Učební metody, plány a hry jsou detailně propracovány a vždy klademe důraz na osobnost dítěte.

Děti se jazyk učí hrou (nejefektivnější způsob výuky), prostřednictvím emocí, bez velkého přemýšlení od rodilých mluvčí.

Motivujeme děti k tomu, aby byly fascinovány novými věcmi a toužily po nových zážitcích.

Dítě cizojazyčné prostředí přijme lehce a jako něco naprosto běžného.

To až mnohem později pochopí, že mu rodiče na cestu životem dali dar skutečně k nezaplacení.

Používáme hračky s označením Spiel gut. Spiel gut znamená, že hračky doporučili experti a byly testovány dětmi.

Hlavní kritéria jsou: různé možnosti hry, materiál, konstrukce, hračky vydrží i větší zátěž, design, velikost, množství a kvalita výrobků a dalších dílů pro danou věkovou skupinu.

Hra je nejefektivnější způsob učení v dětství.

Hračky s označením Spiel gut pomáhají naučit se hrát a je nutné při jejich výběru dbát na schopnosti a zájem dítěte.

Při hře děti rozvíjí své fyzické a duševní schopnosti, sociální chování, představivost, logické myšlení.

Hra dává dětem radost.