Provozovatel

Provozovatel

Sunny Garden s.r.o.

Mateřskou školku Sunny Garden provozuje společnost Sunny Garden s.r.o. IČO: 27900541 se sídlem K Lučinám 2489, 13000, Praha 3, zapsáná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 162237.

Jejími jednateli jsou Michaela Pokorná a Mgr. Miloslav Pokorný.

Povolení, oprávnění

Firma Sunny Garden s.r.o. má oprávnění podnikat v oblasti předškolního vzdělávání na základě vydaného živnostenského listu.

MŠ Sunny Garden pracuje  podle Školského zákona a splňuje všechny hygienické požadavky podle vyhlášky č. 410 ze dne 4. 10. 2005.

Dle norem máme vybudovány toalety a umývárny (na 5 dětí připadá 1 dětský záchod a 1 dětské umyvadlo). Metry čtvereční plochy ve třídách převyšují předepsaných 4 m2 na 1 dítě.

Podlahy v objektu odpovídají charakteru činnosti, jdou čistit a jsou v souladu se zvláštním právním předpisem v §33 vyhlášky č. 137/1998Sb.

Vybavení herny má všechny náležité atesty a certifikáty. Ke hrám používáme hračky s označením SPIEL GUT.

Vybudované hřiště na zahradě odpovídá předpisům a bohatě splňuje požadavek na plochu dětského hřiště, která musí činit nejméně 30 m2 na 1 dítě. Pozemek musí být oplocen.